Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề 7 2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc
các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; về quản lý dự án đầu tư xây
dựng;
Căn cứ Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng
chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây
dựng tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng
về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp
chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Quy chế sát hạch
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất phục
vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;
Căn cứ Công văn số 100/BXD-HĐXD ngày 17/01/2017 của Bộ Xây dựng
về việc cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng về
việc ban hành Quy định về chi phí phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề
hoạt động xây dựng.
Sở Xây dựng thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề
hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2020, như sau:
1. Đối tượng tham gia sát hạch: Danh sách đính kèm.
2. Thời gian sát hạch:
Thời gian tổ chức sát hạch (dự kiến) bắt đầu từ 13 giờ 30 phút
ngày 20/7/2020.
3. Địa điểm sát hạch: Tại phòng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, Sở
Xây dựng Bắc Giang – đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: www.xaydung.gov.vn.
4. Chi phí sát hạch:
Mức thu chi phí sát hạch cho một lĩnh vực sát hạch (theo Quyết định số
970/QĐ-BXD) là: 450.000 đồng/lượt sát hạch.
5. Lưu ý:
– Kỳ sát hạch dự kiến nêu trên được áp dụng đối với các cá nhân đã hoàn
tất hồ sơ, nộp hồ sơ và hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí trước ngày thi sát
hạch (chi phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp).
Để biết thêm thông tin, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ đ/c

Cao Văn Lâm số điện thoại: 0977.199.355

Down load

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?